Internetowa platforma edukacyjna daje szansę młodym ludziom i osobom pracującym z młodzieżą na zapoznanie się z zasobami wideo, takimi jak przerywniki cyfrowe, podcasty, filmy, pliki PDF, zapewniając im bogactwo informacji na temat procesu tworzenia filmów. Ponadto zarejestrowani użytkownicy mogą przesyłać własne materiały.